Blonk

Roostervloer en inrichting gemaakt en gemonteerd in zeer luxe schapenstal