van de Vendel

robuuste kalverhokken gemaakt en gemonteerd